Audiologická technika - MAICO


                
MAICO Minneapolis 1937                               MAICO Berlin 2007                     

Spoločnosť Medical Acoustic Instrument Company (neskôr skrátený názov MAICO) bola založená v roku 1937 v Minneapolise, USA. V 1991 sa spoločnosť spojila s Audiologickou divíziou spoločnosti Bosch a vytvorila spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou. Vznikla tak tradičná a zároveň inovatívna spoločnosť, člen skupiny William Demant Holding. Práve MAICO zaviedlo pojem „Audiometer” a použilo ho na označenie prvého prístroja na testovanie sluchu s nulovou referenčnou hodnotou. Spolu s prudkým rozvojom audiologickej vedy sa rozvíjala i spoločnosť MAICO s cieľom zabezpečiť špeciálne požiadavky audiológických pracovísk. Od skríningových prístrojov na preventívne meranie sluchu, až po komplexné diagnostické audiologické prístroje. MAICO poskytuje kvalitné riešenia pre potreby špecializovaných audiologických pracovísk, ORL lekárov a Foniatrov.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti MAICO Diagnostics:
https://www.maico-diagnostics.com/products

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819