Audiometre

Pestrá ponuka modelov audiometrov MAICO. Jednoduché skríningové audiometre, moderné počítačom ovládané audiometre s integrovanou databázou, diagnostické audiometre a klinické modely.

  • Skríningové audiometre: ST20  séria ST20
  • Skríningový audiometer: MA27
  • Diagnostický audiometer: MA28
  • PC audiometre s integrovanou databázou: séria MA33
  • Diagnostické audiometre: séria MA52
  • Diagnostický audiometer: MA41, MA42
  • Klinický audiometer: MA42 s vysokofrekvenččnéu audiometriou
  • Klinický audiometer: MA53


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]