Audiometre

Pestrá ponuka modelov audiometrov MAICO. Jednoduché skríningové audiometre, moderné počítačom ovládané audiometre s integrovanou databázou, diagnostické audiometre a klinické modely.

  • Skríningové audiometre: ST20  séria ST20
  • Skríningový audiometer: MA27
  • Diagnostický audiometer: MA28
  • PC audiometre s integrovanou databázou: séria MA33
  • Diagnostické audiometre: séria MA52
  • Diagnostický audiometer: MA41, MA42
  • Klinický audiometer: MA42 s vysokofrekvenččnéu audiometriou
  • Klinický audiometer: MA53


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819