MAICO MA 53

Klinický audiometer

  • dvojkanálový digitálny audiometer
  • vzdušné a kostné vedenie
  • rečová audiometria, vstup pre sinál z CD
  • zabudovaný zosilňovač pre voľné pole 
  • tón trvalý, pulzný, kolísavý, maskovanie
  • nadprahové testy SISI, DLI, ABLB (Fowler), Langenback, Stenger a Carhart
  • komplexné zmiešavanie testovacieho a maskovacieho signálu v jednom uchu
  • RS 232 rozhranie na pripojenie k PC a databáze (napr. NOAH, MAICO)
  • voliteľná vysokofrekvenčná audiometria pre vzdušné a kostné vedenie až do 16 kHz

Audiometer MA53 môže súčasne generovať rôzne testovacie signály a frekvencie pre oba kanály. MA53 má zabudované diagnostických testy ako sú SISI, DLI, Fowler, Langenback, Carhart a Stenger. Komplexné zmiešavanie umožňuje pustiť do jedného ucha dva rôzne signály. Napríklad reč a šum, tón a šum. Špeciálne funkcie ako sú zámena kanálov, vzájomné uzamknutie (signál je prítomný, alebo prerušený v obidvoch kanáloch súčasne) a sledovanie (pevný rozdiel intenzity medzi kanálmi) robia z neho ľahko ovládateľný prístroj.

Technické údaje

Dva kanály nezávislé generovanie signálov pre každý kanál
Testovacie signály tón čistý, pulzný, kolísavý; šum úzkopásmový a biely v oboch kanáloch
Testovacie frekvencie 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12 kHz
Krok intenzity 5 db (2 db, 1 db podľa prednastavenia)
Vstupy CD/MG, mikrofón, stereo mikrofón, externé maskovanie, mikrofón pacienta, tlačidlo pacienta
Výstupy vzdušné a kostné vedenie, vkladacie slúchadlo, voľné pole, slúchadlo na monitorovanie, elektrický výstup
Testy SISI, DLI,ABLB (Fowler), Langenbeck, Carhart, Stenger
Funkcie Zámena kanálov, vzájomné uzamknutie, sledovanie, komplexné zmiešavanie
Štandardy IEC 601-1,IEC 645-1 trieda 2 ,(IEC 645 trieda 1 voliteľný), IEC 645-2
PC rozhranie sériové RS 232, 9-pin konekor, MAICO protokol
Napájanie 90-264 V, 50/60 Hz, app. 25 VA
Rozmery/váha Š x H x V : 36 x 46 x 15 cm / 4.6 kg, s príslušenstvom 5.8 kg

Vzdušné vedenie

Dynamický rozsah -10 do max. 120 dBHL
Slúchadla TDH 39 (sú možné aj ďalšie typy)

Kostné vedenie

Dynamický rozsah -10 do max. 70 dBHL
Kostný vibrátor Radio EAR B 71 (sú možné aj ďalšie typy)
Maskovací signál úzkopásmový biely šum, rečový šum

Voľné pole

Dynamický rozsah -10 do max. 90 dBHL vo vzdialenosti 1m, voliteľné aktívne reproduktory do 120 dBSPL
   
Štandardné príslušenstvo TDH 39, B 71, sieťová šnúra, tlačídlo pacienta, mikrofón, formuláre , sada pier (červené a modré)

Voľby

Voliteľné príslušenstvo vkladacie slúchadlo, reproduktory ( prenosné / štandardné / aktívne), mikrofón pacienta

Vysokofrekvenčná audiometria do 16 kHz

Vzdušné vedenie Sennheiser HDA 200
Kostné vedenie  WESTRA KLH 96
Odstupňovanie hlasitosti MCL, MCR, (ďalšie metódy sa pripravujú)

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]