MAICO ST 20

Skríningový audiometer

 • vzdušné vedenie na 8 frekvenciách:  od 250 Hz do 8000 Hz
 • vzdušné a kostné vedenie, tlačidlo pacienta
 • nadprahový test SISI
 • sériové rozhranie na pripojenie k počítaču a databáze
 • podsvietené vyšetrované body na audiograme
 • LCD displej  (model ST 20 SISI a ST 20 PC)
 • malý a ľahký (1,9 kg)
 • na požiadanie aj  v praktickom kufri na prenášanie

www.maico-diagnostic.com/com_en/Menus/ProductByType/1-Audiometers/Screening-Audiometers.htm?prodid=2770

Model ST 20 sa veľmi jednoducho obsluhuje. Je určený na jednoduché základné testovanie sluchu - vzdušné vedenie AC. Audiometer generuje osem testovacích frekvencií, intenzita testovacieho signálu sa môže meniť posuvným ovládačom s krokom 5 dB v rozsahu od     -10  do + 100 dB HL. Aktuálna hodnota frekvencie a intenzity je indikovaná červeným svetelným bodom na formulári audiogramu, čo zabezpečí ľahké a presné označovanie nameraných bodov. Blikavým červeným svetlom sa indikuje odpoveď pacienta po stlačení signalizačného tlačidla pacienta.

Model ST 20 BC je rozšírený aj o testovanie kostného vedenia BC. Výstup kostného vibrátora je až do 70 dB HL, má zabudovaný automatický maskovací signál (šum) s pevne nastaveným odstupom intenzity od testovacieho signálu.

Model ST 20 SISI umožňuje meranie nadprahového testu SISI. Tento model sa štandardne dodáva s LCD displejom na  zobrazenie intenzity a frekvencie testovacieho signálu a na zobrazovanie údajov SISI testu.

Model ST 20 PC navyše umožňuje automatický prenos priebehu a výsledkov všetkých testov v reálnom čase do pripojeného počítača. Vyžaduje si inštaláciu databázového programu a audiometrického modulu MAICO, ktoré nie sú štandardnou súčasťou prístroja.

Technické údaje

 • Testovací signál: čistý a pulzný tón
 • Frekvenčný rozsah pre vzdušné vedenie: 250 - 8000 Hz
 • Testovacie frekvencie: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 kHz
 • Krok intenzity: 5 dB HL
 • Štandardy: IEC 645-1 trieda 4
 • Napájanie: 230 V, 50/60 Hz, 4 W
 • Rozmery/váha: Š x H x V : 29 x 22 x 6 cm / 1.9 kg
 • Štandardné príslušenstvo: slúchadla HOLMCO 8103, signalizačné tlačidlo, formuláre na audiogram
 • Dynamický rozsah pre AC: -10 až  100 dB HL (max. 90 dB na 0.25 kHz, 6 kHz, 8 kHz)
 • Dynamický rozsah pre BC: -10 až 70 dB HL (max. 35 dB/0.25 kHz, 40 dB/6 kHz, 25 dB/8 kHz)
 • Kostný vibrátor: typ B71
 • Maskovací signál: biely šum
 • Modulácia signálu SISI: test 4.8 / 0.2 s, 1 dB, skúška 5 dB, 3 dB, 2 dB
 • LCD displej: 16 znakov, možnosť nastavenie sklonu
 • PC rozhranie: RS 232, 9 pinový konektor, MAICO protokol

Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]