MAICO MI 24

Jednoduchý ambulantný tympanometer

  • meranie tympanometrickej krivky a ipsilaterálnych testov
  • MI 24 C umožní aj meranie kontralaterálnych stapediálnych testov
  • zabudovaná tlačiareň
  • viac informácií