MAICO MI 26

Tympanometer kombinovaný s jednoduchým audiometrom

  • meranie tympanometrickej krivky a ipsilaterálnych testov
  • MI 26 C umožní aj meranie kontralaterálnych stapediálnych testov
  • integrovaný jednoduchý audiometer na vzdušné vedenie AC
  • zabudovaná tlačiareň