MAICO MI 26

Tympanometer kombinovaný s jednoduchým audiometrom

  • meranie tympanometrickej krivky a ipsilaterálnych testov
  • MI 26 C umožní aj meranie kontralaterálnych stapediálnych testov
  • integrovaný jednoduchý audiometer na vzdušné vedenie AC
  • zabudovaná tlačiareň

Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819