MAICO MI 44

Klinický tympanometer

  • meranie tympanometrickej krivky
  • ipsilaterálne a kontralaterálne testy
  • decay únavový test
  • test Eustachovej trubice (ETF1, ETF2)
  • manuálne ovládanie tlakovania sondy
  • vysokofrekvenčná tympanometria s meracím tónom sondy 678, 800 a 1000 Hz
  • zabudovaná tlačiareň
  • viac informácií