MAICO MI34

Diagnostický tympanometer

  • meranie tympanometrickej krivky
  • ipsilaterálne a kontralaterálne testy
  • decay únavový test
  • test Eustachovej trubice (ETF1, ETF2)
  • zabudovaná tlačiareň
  • MI 34 H - vysokofrekvenčná meracia sonda s tónom 1000Hz
  • viac informácií