MAICO MI34

Diagnostický tympanometer

  • meranie tympanometrickej krivky
  • ipsilaterálne a kontralaterálne testy
  • decay únavový test
  • test Eustachovej trubice (ETF1, ETF2)
  • zabudovaná tlačiareň
  • MI 34 H - vysokofrekvenčná meracia sonda s tónom 1000Hz
  • viac informácií

Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819