RacaCar Tymp

Ambulantný tympanometer s netradičným dizajnom

  • meranie tympanometrickej krivky
  • meranie stapediálnych testov
  • zabudovaná tlačiareň
  • netradičný dizajn prístroja a animácia na displeji počas merania zaujme vyšetrované dieťa, čo výrazne uľahčuje vyšetrovanie
  • vysokofrekvenčná tympanometria s meracím tónom sondy 1000 Hz
  • viac informácií

Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]