RacaCar Tymp

Ambulantný tympanometer s netradičným dizajnom

  • meranie tympanometrickej krivky
  • meranie stapediálnych testov
  • zabudovaná tlačiareň
  • netradičný dizajn prístroja a animácia na displeji počas merania zaujme vyšetrované dieťa, čo výrazne uľahčuje vyšetrovanie
  • vysokofrekvenčná tympanometria s meracím tónom sondy 1000 Hz
  • viac informácií

Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819