RacaCar Tymp

Ambulantný tympanometer s netradičným dizajnom

  • meranie tympanometrickej krivky
  • meranie stapediálnych testov
  • zabudovaná tlačiareň
  • netradičný dizajn prístroja a animácia na displeji počas merania zaujme vyšetrované dieťa, čo výrazne uľahčuje vyšetrovanie
  • vysokofrekvenčná tympanometria s meracím tónom sondy 1000 Hz
  • viac informácií