Signalizácia mobilného telefónu

Nepočujete vyzváňanie mobilného telefónu, nezaregistrovali prichádzajúcu sms správu alebo chat?
Máme pre Vás riešenia:

 

Signalizačné zariadenie - iBell

Toto zariadenie dokáže premieňať vibrácie mobilného telefónu na svetelný signál (záblesky resp. blikanie).
Do signalizačného zariadenia iBell je možné dodatočne zapojiť aj vibračný vankúš alebo zábleskový modul, ktorý Vám dodá ešte silnejšie vibrácie alebo záblesky. 

iBell je dostupný v dvoch farbách - biely a čierny.

Objednávacie číslo:
A-2550-0 (biely)
A-2551-0 (čierny)

 

 

Signalizačné zariadenie - Senzor mobilného telefónu

Táto inovácia prináša nové možnosti signalizácie mobilného telefónu a tabletu pre nedoslýchavých.
Osobám s poruchou sluchu umožňuje zachytiť prichádzajúce hovory a správy, aj keď sa mobilný telefón alebo tablet nachádza v inej miestnosti.


V súčasnej dobe využívame naše smartfóny a tablety oveľa viac, než len na telefonovanie a surfovanie na internete. Slúžia nám ako neustály kontakt s okolitým svetom, pretože bez najnovších informácií, správ a odkazov sa cítime byť mimo diania. Na druhej strane sa každý chce doma voľne pohybovať bez toho, aby musel nosiť prístroj po celý čas pri sebe. Takto ale veľmi ľahko zmešká prichádzajúci hovor alebo správu, a to najmä ak je nedoslýchavý.

 

Telefón za stenou

Bellman & Symfon uvádza senzor mobilného telefónu, ktorý prináša nové možnosti signalizácie mobilného telefónu pre nedoslýchavých. Signalizuje Vám prichádzajúci hovor alebo správu, aj keď nemáte mobilný telefón práve pri sebe.

 

  1. V hale

Senzor mobilného telefónu spustí signalizáciu, keď sa prichádzajúcim hovorom alebo správou rozsvieti displej. Ten aktivuje vysielač a následne vyšle signál do prijímača signalizačného systému Bellman Visit.

  1. V obývačke

Prijímač signalizuje prichádzajúci hovor alebo správu zábleskom, zvukom alebo vibráciami.

  1. Vždy v dosahu na telefóne

Už sa nemusíte trápiť kvôli so zmeškaným hovorom alebo SMS správam.

 

"Všetci vieme, že inteligentné mobilné telefóny a tablety v mnohých prípadoch nahradili pevné siete ako prostriedok komunikácie“, hovorí Peter Jungvid, generálny riaditeľ spoločnosti Bellman & Symfon. „Senzor mobilného telefónu je skvelou pomôckou pre ľudí s poruchou sluchu. Môžu byť pokojní  v každej situácii, poskytne im istotu, že nezmeškajú prichádzajúci hovor alebo správu.  Jednoducho povedané: Jednoduchšia komunikácia pre každého ".

Senzor mobilného telefónu používa technológiu snímania svetla. Dokáže signalizovať prakticky akýkoľvek druh inteligentných zariadení (mobilný telefón, smartphone, tablet). Má moderný dizajn, ergonomický tvar,  jeho  používanie je jednoduché. Spolupracuje so signalizačným systémom Bellman Visit. Pripojiť sa dá i priamo k jednému samostatnému signalizátoru, ktorý má externý vstup. Vďaka tomu je cenovo dostupný pre tých, ktorí už signalizačný systém Bellman Visit používajú.

MODEL BE 9250
– typ určený pre zapojenie do zariadení systému Bellman Visit s univerzálnym externým vstupom
MODEL BE 9251
– typ určený pre zapojenie do zariadení so vstupom špeciálne pre senzor mobilného telefónu

O spoločnosti Bellman & Symfon

Švédska spoločnosť Bellman & Symfon sa zameriava na zlepšenie kvality života ľudí s poruchou sluchu. Neustále vyvíja nové zariadenia a komunikačné systémy pre ľudí so sluchovým postihnutím. Jej zamestnanci a partneri sa intenzívne venujú tejto problematike a úzko spolupracujú s odbornými lekármi a audiológmi. Spoločnosť sídli vo švédskom Göteborgu a má viac ako 45 distribútorov v rôznych krajinách sveta.

 

Chcem si vybaviť pomôcku cez USPVaR. Ako na to?

Finančný príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky si môžete požiadať aj cez UPSVaR podľa Vášho miestneho bydliska. Nárok na finančný príspevok majú sluchovo postihnutí žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazov ZŤP alebo ZŤP-S. Výška finančného príspevku od USPVaR je max. do 95% z ceny kompenzačnej pomôcky. Viac info získate na USPVaR.


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]