Signalizačné systémy

Signalizačné systémy pomáhajú ľuďom rozoznať dôležité signály v ťažko počuteľných situáciách. Pomocou signalizačných systémov môžete rozoznať zvuky ako dverový zvonček, telefón, plač dieťaťa alebo detektor dymu a pod. Všetky tieto funkcie sú zabudované v bezdrôtových systémoch. V byte resp. v dome nie je potrebné vykonať úpravy, ani použitie náradí. Inštalácia systémov je veľmi jednoduchá.

Na základe opatrenia zákona č.7/2009 Z.z. možno signalizačné zariadenia deliť na:

  • senzory
  • centrálnu jednotku
  • signalizátory

Ponúkame signalizačné systémy od dvoch spoločnosti: Bellman&Symfon a Humantechnik.