Bellman Visit

Bellman Visit 868 je nová verzia bezdrôtového signalizačného systému, ktorý pomáha ľuďom rozoznať dôležité signály v ťažko počuteľných situáciách. S Bellman Visit 868 ľahko rozpoznáte dverový zvonček, telefón, plač dieťaťa, detektor dymu, či iné výstražné systémy atď. Všetky tieto funkcie sú zabudované v bezdrôtových systémoch.

Bellman Visit 868 mení životy ľudí, pretože:

  • Bellman Visit 868 myslí bezpečne - s použitím systému Bellman Visit 868 sa budete cítiť bezpečne. Nech ste kdekoľvek, vždy budete upozornený: pri nečakanej návšteve za dverami, pri zvonení telefónu, plačúce dieťa si vyžiada Vašu pozornosť, upozorní Vás na šíriaci sa dym a pod. Jasné pohotovostné signály: zvukový signál, svetelný signál a/alebo vibračný signál, aby bolo jednoduché odlíšiť signál od každého systému.
  • Bellman Visit 868 myslí flexibilne - s použitím systému Bellman Visit 868 má človek všetko pod kontrolou. Bellman Visit 868 je vysoko flexibilný systém, ktorý Vám umožní navrhnúť vlastné individuálne riešenia. Jednotlivé prijímače a vysielače môžu byť kombinované akýmkoľvek spôsobom ako chcete.
  • Bellman Visit 868 myslí slobodne - s bezdrôtovým systémom Bellman Visit 868 sa môžete voľne pohybovať po dome, v záhrade a ste upozornení prenosným systémom. Dokonca si ho môžete vziať tam kde cestujete.

Čo potrebujete signalizovať?

  • dverový zvonček?
  • telefón?
  • plač dieťaťa?
  • požiar?
  • iné výstražné systémy?
Ako to funguje?
1. Dverový zvonček                        2. Na chodbe                                    3. V miestnosti
Keď Vám priateľ zazvoní,                Vysielač nasníma zvuk                   Prijímač sa aktivuje a zobrazí
alebo nečakaná návšteva,             dverového zvončeka a vyšle          sa dióda dverového zvončeka, 
potom nastane:                                signál do prijímača.                        znamená to, že vás niekto čaká.
 
1. Telefón v miestnosti                    2. V miestnosti                                3. Na telefóne
Keď Vám zvoní telefón,                     Prijímač sa aktivuje a zobrazí        Už nikdy nezmeškáte hovor.
vysielač sníma zvuk a vyšle             sa dióda telefónu, znamená to, 
signál do prijímača.                          že máte hovor.
 

Chcem si vybaviť tieto pomôcky cez USPVaR. Ako na to?

Finančný príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky si môžete požiadať aj cez UPSVaR podľa Vášho miestneho bydliska. Nárok na finančný príspevok majú sluchovo postihnutí žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazov ZŤP alebo ZŤP-S. Výška finančného príspevku od USPVaR je max. do 95% z ceny kompenzačnej pomôcky. Viac info získate na USPVaR.

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]