Senzory Bellman Visit 868

Vyberte si senzory Bellman Visit:
 
 
 
Dverový vysielač, ktorý sníma zvuk dverového zvončeka a vysiela signál prijímačom. Na prijímačoch 
 
Senzor dverového zvončeka. Sníma zvuk z dverového zvončeka, keď niekto Vás očakáva pri dverách.
 
 
 
Senzor telefónu. Sníma zvuk z telefónu, keď niekto volá.
 
 
 
Senzor plaču dieťaťa. Sníma zvuk, keď dieťa plače. 
 
 
 
Senzor dymu alebo požiaru. Sníma dym a upozorňuje vás pred nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 
 
 
Viac informácii o senzoroch na info@widex-slovton.sk.