Lisa (Humantechnik)

Bezdrôtové signalizačné systémy premieňajú vstupné signály (napr. zvuk domového zvončeka alebo zvonenia telefónu) na signály akustické, zábleskové alebo vibračné.

Ako signalizačné systémy pracujú?

Signalizačný systém sa skladá vždy najmenej z jedného vysielača (senzora) a najmenej z jedného prijímača (signalizátora). Vysielač vyšle signál, prijímač ho zachytí a následne premení na rádiový impulz (868,35 MHz) a prenesie ho bezdrôtovo na prijímač. Tento signál prenáša v priebeho 22 s, čo zvyčuje spoľahlivosť systému. 

Vysielače môžu byť akustické alebo galvanické. Akustické vysielače snímajú zvuky pomocou mikrofónu, ktorý je umiestnený blízko zdroja zvuku. Galvanické vysielače sa pripájajú priamo ku zdroju zvuku pomocou kábla. Všetky vysielače vysielajú signál na všety prijímače, ktoré sú zapnuté a sú v dosahu vyslaného signálu.

Prijímače signálov rozdeľujeme na akustické, zábleskové, bleskové alebo vibračné. Prijímače môžu byť samostatné (jednoúčelové) jednotky alebo môžu byť integrované do budíkov (budíky s prijímačom signálu). Všetky prijímače dokážu prijímať až 6 signálov.

Chcem si vybaviť tieto pomôcky cez USPVaR. Ako na to?

Finančný príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky si môžete požiadať aj cez UPSVaR podľa Vášho miestneho bydliska. Nárok na finančný príspevok majú sluchovo postihnutí žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazov ZŤP alebo ZŤP-S. Výška finančného príspevku od USPVaR je max. do 95% z ceny kompenzačnej pomôcky. Viac info získate na USPVaR.


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]