Lisa (Humantechnik)

Bezdrôtové signalizačné systémy premieňajú vstupné signály (napr. zvuk domového zvončeka alebo zvonenia telefónu) na signály akustické, zábleskové alebo vibračné.

Ako signalizačné systémy pracujú?

Signalizačný systém sa skladá vždy najmenej z jedného vysielača (senzora) a najmenej z jedného prijímača (signalizátora). Vysielač vyšle signál, prijímač ho zachytí a následne premení na rádiový impulz (868,35 MHz) a prenesie ho bezdrôtovo na prijímač. Tento signál prenáša v priebeho 22 s, čo zvyčuje spoľahlivosť systému. 

Vysielače môžu byť akustické alebo galvanické. Akustické vysielače snímajú zvuky pomocou mikrofónu, ktorý je umiestnený blízko zdroja zvuku. Galvanické vysielače sa pripájajú priamo ku zdroju zvuku pomocou kábla. Všetky vysielače vysielajú signál na všety prijímače, ktoré sú zapnuté a sú v dosahu vyslaného signálu.

Prijímače signálov rozdeľujeme na akustické, zábleskové, bleskové alebo vibračné. Prijímače môžu byť samostatné (jednoúčelové) jednotky alebo môžu byť integrované do budíkov (budíky s prijímačom signálu). Všetky prijímače dokážu prijímať až 6 signálov.

Chcem si vybaviť tieto pomôcky cez USPVaR. Ako na to?

Finančný príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky si môžete požiadať aj cez UPSVaR podľa Vášho miestneho bydliska. Nárok na finančný príspevok majú sluchovo postihnutí žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazov ZŤP alebo ZŤP-S. Výška finančného príspevku od USPVaR je max. do 95% z ceny kompenzačnej pomôcky. Viac info získate na USPVaR.