SCOLA FM

SCOLA znížuje vzdialenosť medzi Vami a ľuďmi, s ktorými chcete komunikovať.

 

SCOLA FM je rada bezdrôtových zariadení, ktoré prispievajú k rozvoju jazyka, vývoja a vzdelávania a dávajú ľuďom s poruchou sluchu možnosť počuť a porozumieť reči, keď sa ocitnú v hlučnom prostredí so zlou akustikou.

Ako SCOLA pracuje

SCOLA sa v podstate skladá  z vysielača a prijímača. Prijímač je väčšinou pripojený na závesnom načúvacom prístroji a vysielač je umiestnený v blízkosti osoby - hovoriaceho, ktorého chcete počuť.

Výhoda systému

 je tá, že vzdialenosť od hovoriaceho už nie je prekážkou pre čisté počúvanie. Je to tým, že počuteľným bodom je vlastne miesto kde je umiestnený prijímač (nie vysielač) SCOLA.

Systém SCOLA ponúka rôzne typy vysielačov a prijímačov. Widex Vám ponúka rôzne typy ich kombinácii. Je dôležité, aby bolo pre špecifické prostredie zvolená tá najúčinnejšia FM kombinácia.