Produkty SCOLA

Systém SCOLA sa skladá z nasledujúcich zariadení:

 

SCOLA FLEX

SCOLA FLEX je prijímač, ktorý je umiestnený priamo na závesnom načúvacom prístroji, čím poskytuje komplexné riešenie. SCOLA FLEX sa môže použiť na všetky typy závesných načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov alebo kostné okuliarové prístroje, ktoré majú audio vstup. Funkcie je možné rozšíriť pomocou audio FM botičky so zásuvným (slide on) systémom, ktoré prepojí načúvací prístroj a prijímač. Nie je potrebné premýšľať o nastavení, to prebehne automaticky. SCOLA FLEX je ideálne riešenie pre malé deti, ktoré radi manipulujú s vecami.

 

SCOLA TEACH

SCOLA TEACH je vysielač, ktorý prenáša reč alebo iné audio signály, ako je zvuk z televízie, hudba z MP3 prehrávača, priamo do prijímača SCOLA alebo do iných prijímačov. SCOLA TEACH sa väčšinou používa vo výukových situáciách, kde učiteľ toto zariadenie nosí.

SCOLA TEACH je dostupná vo dvoch verziách: SCOLAteach44 s funkciou TeamTeaching a SCOLAteach33 bez funkcie TeamTeaching. Funkcia TeamTeacing je využívaná hlavne tam, kde sa výučbe podieľa viac hovoriacich (učiteľov). Táto funkcia vyžaduje špeciálny mikrofón napr. SCOLA TALK.

 

SCOLA CLASSMATE

SCOLA CLASSMATE je zariadenie, ktoré dokáže automaticky zjednotiť prenosové kanály na všetkých prijímačoch SCOLA FLEX i SCOLA BUDDY v dosahu, napríklad pri prechode do inej učebne. Použitím SCOLA CLASSMATE je výhodne hlavne na školách, v ktorých je niekoľko nedoslýchavých žiakov s FM systémom SCOLA a kde používajú súčasne viac FM vysielačov.

 

 

 

SCOLA BUDDY

FM prijímač sa nosí umiestnený okolo krku. Môže byť používaný pomocou načúvacích prístrojov, kochleárnym implantátom alebo kostným prístrojom. Tieto prístroje musia byť vybavené indukčnou cievkou. Výhodou je, že môžete prístroj sami zapínať a vypínať, regulovať hlasitosť a preto je SCOLA BUDDY vhodný pre staršie deti a mladých.

 

 

 

 

SCOLA TALK

Vysielač SCOLA TALK prenáša reč alebo iné audio signály, ako sú z televízie, MP3 prehrávače, do prijímačov SCOLA alebo do iných prijímačov. Vysielač SCOLA TALK doporučujeme používať mladým ľuďom pre osobné použitie alebo dospelým ľuďom pri výučbe alebo pri práci. Vysielač SCOLA TALK je vybavený piatými mikrofónmi. Vysielač ponúka možnosť prepínania smerovosti mikrofónov - všesmerový (skupinová konverzácia), smerový (zamerané na jedného hovoriaceho). Vysielač SCOLA TALK môže byť použitý ako aj mikrofón pre SCOLA TEACH pri prepojení na skupinovú výuku. (Team Teaching).