SCOLA pomáha deťom i dospelým

Systém SCOLA, spoločne s načúvacími prístrojmi, je užitočná hlavne pre deti: zlepšuje výuku jazyka, podporuje sociálny vývoj dieťaťa a to hlavne v situáciách, keď sa niečo učí (napr. v triede). Výhody prinesie samozrejme aj dospelým užívateľom načúvacích prístrojov, hlavne pri ich práci alebo vo voľnom čase.

 

Novorodenci

Pre deti s normálnym sluchom začína vnímanie jazyka už v maternici matky. Preto je veľmi dôležité zaoberať sa so sluchom dieťaťa už čo najskôr.

Čím ďalej tým viac audiológov doporučuje deťom používať FM systémy už od druhého aleb tretieho roku života. Pred používaním FM systému (napríklad SCOLA) by ale malo dieťa už zvyknuté na nosenie načúvacích prístrojov.

 

Deti a mladí ľudia

V školskej triede môže byť obtiažné počuteľné prostredie so zlou akustikou, hlukom, dozvukom a vzdialenosťou od učiteľa. V tomto prostredí je SCOLA veľmi užitočná, pretože dovoľuje užívateľovi počuť lepšie výklad učiteľa a tiež sa zapájať do rozhovoru so spolužiakmi a učiteľom. Je veľmi dôležité, aby sa nedoslýchavé deti sociálne včlenilo do spoločnosti  (sociálnej skupiny) a robilo všetko, čo robia ostatné deti. To platí nie len v škole, ale aj v iných situáciách - napr. pri večeri pri stole a s ostatnými členmi rodiny.

 

Dospelí

V práci alebo i vo voľnom čase môže nastať situácia kedy zvuk a dozvuk môže sťažiť počúvanie. V týchto situáciách Vám môže výrazne pomôcť FM systém SCOLA.

Zlé akustické podmienky, ako je napríklad hluk strojov v kombinácii so vzdialenosťou od hovoriacej osoby sú často významné faktory ovplyvňujúce počutie. FM systém SCOLA môže byť pripojený k rôznym typom externým zariadeniam, ako sú televízie, rádia alebo počítače.