Špeciálne telefóny pre nedoslýchavých

Špeciálne telefóny sú ideálne pre nedoslýchavých i pre ľudí bez poruchy sluchu pri rušivých zvukoch okolia. Umožňujú vysoké zosilnenie hlasitosti a prispôsobenie zvuku. Sú vhodné aj pre telefonovanie cez indukčnú slučku (T) načúvacieho prístroja alebo kochleárneho implantátu. Aj normálne počujúci ocenia kvalitu týchto telefónov, vďaka ktorým môžu bez problémov telefonovať i v hlučnom prostredí.


Aktuálne p onúkame tieto typy telefónov:


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819