Špeciálne telefóny pre nedoslýchavých

Špeciálne telefóny sú ideálne pre nedoslýchavých i pre ľudí bez poruchy sluchu pri rušivých zvukoch okolia. Umožňujú vysoké zosilnenie hlasitosti a prispôsobenie zvuku. Sú vhodné aj pre telefonovanie cez indukčnú slučku (T) načúvacieho prístroja alebo kochleárneho implantátu. Aj normálne počujúci ocenia kvalitu týchto telefónov, vďaka ktorým môžu bez problémov telefonovať i v hlučnom prostredí.


Aktuálne p onúkame tieto typy telefónov:


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 /D
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Kováčska 65
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 / 4488 1203
0902 / 604 047 , 0944 / 418 819
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widex-slovton.sk

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : info.bb@widex-slovton.sk

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : info.ke@widex-slovton.sk