FM systémy

Čo je to FM?

FM je bezdrôtové zariadenie, ktoré umožňuje induálne nastavenie hlasitosti a zlepšenie zrozumiteľnosti hovoreného slova v ťažko počuteľných situáciách (napr. hluk v reštaurácii, v škole, na seminároch, na poradách, v doprave, v miestnostiach so zlou akustikou a pod.). FM systémy bežne komunikujú s užívateľmi načúvacích prístrojov. Viac menej využívajú aj tí, ktorí majú normálny sluch, avšak využívajú kvalitativne lepšiu zrozumiteľnosť počúvania s využitým FM komunikácie.

Výhody FM systému:

  • FM systémy môžu prenášať zvukové signály cez objekty.
  • FM systémy sú určené pre všetky typy a značky načúvacích prístrojov.
  • FM systém nevyžaduje žiadnu inštaláciu.
  • Jednoduché používanie FM systémov.
  • FM systém umožňuje používanie kdekoľkve a kedykoľvek.

Ako funguje FM systém?

1. Osoba, ktorá hovorí, nosí alebo drží vysielač alebo vysielač so zabudovateľným mikrofónom je umiestnený v strede skupiny, ktorý sníma reč z celého okolia.

2. S využitím rádiových vĺn, FM systém vysiela zvukové signály (reč) k nositeľovi načúvacích prístrojov pomocou FM prijímača alebo indukčnej slučky.

Aké FM systémy ponúkame?

Ponúkame dva FM systémy:

 

 

 

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819