FM systémy

Čo je to FM?


FM je bezdrôtové zariadenie, ktoré umožňuje induálne nastavenie hlasitosti a zlepšenie zrozumiteľnosti hovoreného slova v ťažko počuteľných situáciách (napr. hluk v reštaurácii, v škole, na seminároch, na poradách, v doprave, v miestnostiach so zlou akustikou a pod.). FM systémy bežne komunikujú s užívateľmi načúvacích prístrojov. Viac menej využívajú aj tí, ktorí majú normálny sluch, avšak využívajú kvalitativne lepšiu zrozumiteľnosť počúvania s využitým FM komunikácie.

Výhody FM systému:

  • FM systémy môžu prenášať zvukové signály cez objekty.
  • FM systémy sú určené pre všetky typy a značky načúvacích prístrojov.
  • FM systém nevyžaduje žiadnu inštaláciu.
  • Jednoduché používanie FM systémov.
  • FM systém umožňuje používanie kdekoľkve a kedykoľvek.

Ako funguje FM systém?

1. Osoba, ktorá hovorí, nosí alebo drží vysielač alebo vysielač so zabudovateľným mikrofónom je umiestnený v strede skupiny, ktorý sníma reč z celého okolia.

2. S využitím rádiových vĺn, FM systém vysiela zvukové signály (reč) k nositeľovi načúvacích prístrojov pomocou FM prijímača alebo indukčnej slučky.

Viac info:
Komunikačný FM systém Bellman Domino Pro

 

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]