Viac informácií o digitálnych načúvacích prístrojov WIDEX nájdete na stránke WIDEX.SK

WIDEX A/S, Dánsko: "Vyvíjame a vyrábame digitálne načúvacie prístroje, ktoré používajú milióny ľudí na celom svete. Vďaka našej originalite a vytrvalosti vyvíjame
kvalitné digitálne načúvacie prístroje, ktoré dávajú ľudom
 s poruchou sluchu rovnaké šance ako majú ostatní s normálnym sluchom."


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819