WIDEX FLASH

Načúvacie prístroje Flash využívajú technológiu Integrovaného spracovania signálu ISP, známu už z luxusnej série Widex Inteo. Parametre modelov Flash sú v tejto cenovej kategórii jedinečné.

Kvalitný zvuk za dobrú cenu

 • ISP - Integrované spracovanie signálu
 • 5 frekvenčných pásiem
 • 5 kompresných kanálov
 • sensogram - unikátne meranie sluchu
 • systém zvýraznenia reči SIS
 • aktívne obmedzenie nežiadúceho hluku
 • lokátor

Príjemný zvuk

Príjemný zvuk prístrojov Flash je výsledkom využitia najnovšej technológie spoločnosti Widex v spojení s už osvedčenými vlastnosťami prístrojov Inteo.

Integrované spracovanie signálu

Integrované spracovanie signálu ISP (Integrated Signal Processing™) je unikátna nová stratégia spracovania signálu vyvinutá spoločnosťou Widex. Na rozdiel od obvyklých metód spracovania signálu, v prípade ISP všetky systémy neustále spolupracujú na zaistení optimálnej činnosti prístroja. Jadrom Integrovaného spracovania signálu je Dynamický Integrátor, ktorý koordinuje všetky procesy v prístroji pre ich optimálnu spoluprácu a zabezpečuje zdieľanie informácií medzi procesmi. Znamená to, že všetky procesy pri spracovávaní zvuku sú neustále synchronizované v súlade so zmenami akustického prostredia a s požiadavkami používateľa. Tým sa zabezpečí optimálny výkon v každom okamžiku – dokonca aj v hlučnom prostredí.

5 kanálov, 5 pásiem

Spracovanie signálu prístrojom Flash prebieha v piatich piatich frekvenčných pásmach a piatich kompresných kanáloch. To znamená, že v prístroji súčasne pracuje päť obvodov dynamickej kompresie, ktoré zaisťujú optimálny výkon systémov prispievajúcich k dobrej počuteľnosti a komfortu. Rozdelenie zvuku do piatich frekvenčných pásiem umožní presné nastavenie zosilnenia podľa konkrétnej sluchovej straty.

Flash Lokátor

Lokátor je vlastne automaticky pracujúci systém mikrofónov. Tento systém upravuje smerové charakteristiky mikrofónov pre maximálnu optimalizáciu pomeru signál-šum. Takáto optimalizácia výrazne zlepšuje zrozumiteľnosť reči v akusticky nepriaznivom prostredí a v hluku. Lokátor je možné prepnúť aj do klasického všesmerového alebo smerového režimu.

Systém zvýrazňovania reči SIS a aktívne obmedzenie hluku

Systém zvýraznenia reči SIS a aktívneho obmedzenie hluku neustále analyzuje zvuky v prostredí. Na základe tejto analýzy zoslabuje okolitý rušivý hluk a robí tak reč lepšie počuteľnou. Dynamický Integrátor koordinuje túto činnosť i s obvodmi Lokátora.

Sensogram

Sensogram umožňuje merať sluch prostredníctvom samotného načúvacieho prístroja. Prah sluchu sa vyšetruje testovacími tónmi, ktoré generuje načúvací prístroj. Vďaka tomu je možné stanoviť aktuálny prah sluchu a presne nastaviť prístroj.

OpenFit prevedenie - Flash élan

Flash élan s otvorenou koncovkou je špeciálnym prevedením klasického závesného modelu. Otvorené koncovka tzv. OpenFit, je vhodná pre určité typy poruchy sluchu, pri ktorých nie je potrebné zosilňovať hlboké frekvencie. Tie sa do ucha dostávaju prirodzene cez otvorenú koncovkou a neblokovaný zvukovod. To zabráni vzniku oklúzneho efektu. Prístroj zosilňuje len stredné a vysoké frekvencie, ktoré výrazne zlepšia zrozumiteľnosť reči a kvalitu počutia.

Programy

Prístroje Flash môžu mať nastavené až 4 programy (okrem modelu CIC). Dva z nich sú akustické, zvuk prijímajú cez mikrofón. ďalšie dva môžu byť programy indukčné, kde sa na príjem zvuku využíva indukčná cievka T, MT. Z akustických programov si okrem univerzálneho programu Master môže užívateľ vybrať program na počúvanie hudby - MUSIC, televízie alebo rádia - TV, alebo program Komfort umožňujúci pokojnejšie počúvanie v hlučných i tichých prostrediach s nižším zosilnením slabých zvukov.

Modely načúvacích prístrojov Flash

Flash FL-m

diskrétny miniatúrny závesný prístroj (micro-BTE)

 • prevedenie s OpenFit koncovkou - s otvoreným zvukovodom
 • aj klasické prevedenie s individuálnou ušnou koncovkou
 • vhodný pre mierne až stredne ťažké poruchy sluchu
 • zosilnenie 65 - 75 dB
 • programy: 1 - 4 podľa nastavenia
 • batéria typ 10

kód ŠÚKL: N 80 736

 

Flash FL-9

malý závesný prístroj (mini-BTE)

 • s klasickou individuálnou ušnou koncovkou
 • s OpenFit koncovkou - prevedenie s otvoreným zvukovodom
 • vhodný pre stredne ťažké poruchy sluchu
 • zosilnenie 80 - 85 dB
 • programy: 1 - 4 podľa nastavenia
 • batéria typ 13

kód ŠÚKL: N 80 734

 

Flash FL-19

výkonný závesný prístroj (BTE)

 • s klasickou individuálnou ušnou koncovkou
 • vhodný pre ťažké a veľmi ťažké poruchy sluchu
 • zosilnenie 95 - 100 dB
 • programy: 1 - 4 podľa nastavenia
 • batéria typ 13

kód ŠÚKL: N 80 735

 

Flash FL-CIC

miniatúrny zvukovodový prístroj (CIC)

 • celý sa vkladý do zvukovodu
 • pre okolie býva takmer neviditeľný
 • vhodný pre mierne až stredne ťažké poruchy sluchu
 • zosilnenie 65 - 75 dB
 • programy: 1
 • batéria typ 10

kód ŠÚKL: N 80 731

 

Flash FL-X

zvukovodový prístroj (ITE)

 • vkladá sa do zvukovodu, čiastočne i do konchy
 • vhodný pre stredne ťažké poruchy sluchu
 • zosilnenie 75 - 80 dB
 • programov: 1 - 4 podľa nastavenia
 • batéria typ 312

kód ŠÚKL: N 80 732

 

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819
sms: 0911/336 766