Kanálové načúvacie prístroje (RIC)

Completely-in-canal hearing aidCIC je najmenší model načúvacieho prístroja a je určený pre ľahkú až strednú poruchu sluchu. Jeho šálka je vyrobená individuálne na mieru a obsahuje viaceré elektronické komponenty.

Šálka je umiestená hlbšie vo zvukovode. Takže načúvací prístroj bude takmer neviditeľný. Model CIC má vtedy estetickú výhodu: často nespoznajú, že nosíte načúvacie prístroje.

Pre každodenné vyťahovanie má CIC umiestnený malý silónik na vyťahovanie. Model CIC pracuje celkom automaticky.