Programy

Každý z programov je určený pre konkrétnu poslechovú situáciu. V závislosti od typu a nastavenia načúvacieho prístroja Vaším odborníkom sú dostupné následujúce posluchové programy:

Program Master
Základný program načúvacieho prístroja. V tomto programe sú všetky automatické funkcie načúvacieho prístorja nastavené tak, aby Vám zaistili počuteľnosť, zrozumiteľnosť reči a pohodlné počutie v každej situácii.
 
Program Hudba
Je prispôsobený počúvaniu hudby – doma i vo verejných priestoroch.
 
Program Komfort
Navchnutý tak, aby Vám poskytoval komfortný zvuk v hlučných i v tichých prostrediach, kde nie je zamerané na reč podstatné. Můžete ho používať napríklad pri jazde na bicykli alebo pri záhradke.
 
Program televízia
Je prispôsobený počúvaniu televízie. Zvuk z televízie je do určitej miery odlišný od bežného zvuku a tento program to dokáže zohľadniť.
 
Program Rozšírenie počuteľnosti
Použitie tohto programu je opodstatnené v prípade, že máte problémy s hlasitými zvukmi alebo nepočujete vysokofrekvenčné zvuky.

Program Rozšírenie počuteľnosti pomáhá uživateľom lepšie počuť vysokofrekvenčné zvuky (napr. spoluhlásky “s” a “š” v hovorenej reči), ale i okolité zvuky akými sú spev vtákov, hudba alebo zvonček.
 
Program Privyknutie
Pre prvouživateľa načúvacích prístrojov je dôležité zvykať si na nové zvuky postupne. Program Privykanie je podobný programu Master, poskytuje však menšie zosilnenie.
 
Indukčný program T, M/T
Používa sa v priestoroch, kde je inštalovaná indukčná slučka alebo telefóny či iné zariadenia s indukčným posluchom. Aktivácia tohto programu Vám umožní počúvanie vybraných zvukov bez rušenia okolitým hlukom.
 
Program Zen
Hudobný program harmonických tónov určený pre relaxáciu, koncentráciu a pre zníženie vnímania tinitusu. Môže byť nastavený podľa Vašich potrieb a preferencií.

Zen vytvára náhodné melódie, ktoré sa nikdy neopakujú. To môže byť užitočné pri únave, kedy potrebujete prestávku a nechcete vypínať svoje načúvacie prístroje, najmä v náročných počuteľných podmienkach s množstvom hluku.

 

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819