Naše hodnoty

Od založenia Widexu sú našim poslaním tri hlavné hodnoty, ktoré dodržujeme a ktoré inšpirujú našu prácu:
 

Originalita

Widex nikdy nenasledoval už „vyšliapané cesty“. Máme svoju vlastnú audiologickú identitu a vždy sa usilujeme o čo najlepšie audiologické riešenie pre nedoslýchavých. Naša originalita je taktiež v prepojení rôznych oddelení v našej organizačnej štruktúre, ktoré uľahčujú meziodborovú spoluprácu pri tvorbe inovatívnych riešení.
 

Vytrvalosť

Vďaka vysokej profesionalite a odbornosti vytvoril Widex pevný základ aj pre spoluprácu s vysokými školami na vzdelávanie učiteľov, výskumnými ústavmi a nezávislými odborníkmi z celého sveta. Pokiaľ objavíme nejaký dobrý nápad, tak sa ho držíme a snažíme sa tvrdou prácou ho čo najskôr zrealizovať.
 

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť znamená pre Widex dôkladnú kontrolu kvality každého načúvacieho prístroja, rovanko tak aj dobrú spoluprácu s našimi zástupcami z celosvetovej siete pobočiek a distribútorov načúvacích prístrojov. Spoľahlivosť tiež znamená zaistiť, aby užívatelia našich načúvacích prístrojov dostali komplexné a spoľahlivé informácie.


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819