Naše hodnoty

Od založenia Widexu sú našim poslaním tri hlavné hodnoty, ktoré dodržujeme a ktoré inšpirujú našu prácu:
 

Originalita

Widex nikdy nenasledoval už „vyšliapané cesty“. Máme svoju vlastnú audiologickú identitu a vždy sa usilujeme o čo najlepšie audiologické riešenie pre nedoslýchavých. Naša originalita je taktiež v prepojení rôznych oddelení v našej organizačnej štruktúre, ktoré uľahčujú meziodborovú spoluprácu pri tvorbe inovatívnych riešení.
 

Vytrvalosť

Vďaka vysokej profesionalite a odbornosti vytvoril Widex pevný základ aj pre spoluprácu s vysokými školami na vzdelávanie učiteľov, výskumnými ústavmi a nezávislými odborníkmi z celého sveta. Pokiaľ objavíme nejaký dobrý nápad, tak sa ho držíme a snažíme sa tvrdou prácou ho čo najskôr zrealizovať.
 

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť znamená pre Widex dôkladnú kontrolu kvality každého načúvacieho prístroja, rovanko tak aj dobrú spoluprácu s našimi zástupcami z celosvetovej siete pobočiek a distribútorov načúvacích prístrojov. Spoľahlivosť tiež znamená zaistiť, aby užívatelia našich načúvacích prístrojov dostali komplexné a spoľahlivé informácie.


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]