14.07.2015 08:38

Počuť nemusí byť problém

Každý desiaty človek je frustrovaný zlým počutím

    Približne desať percent ľudí trpí denne sklamaním, spôsobeným poruchou počutia. Nedokážu sa orientovať v dôležitých rozhovoroch, odpovedajú nesprávne na otázky, alebo na ne nereagujú. Dôsledkom čoho býva ich snaha vyhýbať sa spoločenskému životu. Je smutnou skutočnosťou, že podstatná časť takéhoto správania je zbytočná. Hlavnou príčinou je nedostatočná informovanosť o stave a rozsahu poruchy sluchu a možnostiach nápravy.

    Sluch je jedným z našich najcennejších zmyslov. Umožňuje nám spojenie s rodinou, s priateľmi, celý deň nás informuje o živote okolitého sveta. Bohužiaľ, mnohí si uvedomia, aký dôležitý je sluch, až vtedy, keď porucha sluchu značne ovplyvňuje ich život. Sluchová strata je neviditeľnou prekážkou s ďalekosiahlym psychickým a sociálnym dopadom. Pokiaľ vy sám, alebo Váš známy trpíte poruchou sluchu, prečítajte si tento článok. Pomôže Vám.

 

Trpíte poruchou sluchu?

    Vo väčšine prípadov je sluchová porucha pomalým procesom, ktorý trvá veľa rokov. Pretože zmena kvality počutia nebýva náhla, väčšina ľudí si uvedomí, že niečo nie je v poriadku, až vo chvíli, kedy sluchová porucha svojou závažnosťou naruší ich každodenný život. Napriek tomu poznáme určité príznaky, ktoré včas na vývoj poruchy upozorňujú. Je pre vás rozprávanie s rodinou, priateľmi, alebo s kolegami v zamenstnaní obtiažnejšie? Máte problémy pri rozhovore v skupine, alebo  pri počúvaní v hluku s vysokými tónmi? Väčšina porúch začína stratou počutia vysokých tónov. Túto situáciu dokonale vystihuje príslovie "počujem, ale nerozumiem". S ďalším rozvojom poruchy sluchu sa počutie v týchto situáciách zhoršuje a vy sa pomaly začínate vyhýbať týmto situáciám.

    Sú aj ďalšie príznaky, ktoré upozorňujú na vašu prípadnú poruchu sluchu. Vášho zhoršeného sluchu si často skôr všimnú vaši blízki. Spomeňte si, koľkokrát si váš životný partner povzdychol, že ho nepočúvate, že sledujete televíziu príliš hlasno. A koľkokrát ste reptali, že ľudia už nevedia vôbec rozprávať a niečo si mrmlú pod fúzy.

    To sú niektoré z prvých príznakov poruchy sluchu. Rozzhodnutie o tom, či a ak áno, do akej miery je váš sluch postihnutý, môže dokázať len dôkladné lekárske vyšetrenie u špecialistu.

 

Kde hľadať pomoc?

    Po zistení zhoršeného sluchu je treba podrobiť sa odbornej lekárskej pomoci. Vo väčšine prípadov je najvhodnejším a najúčinnejším riešením využiť načúvací prístroj.

 

Ako na vás pôsobí načúvací prístroj (tiež sa označuje ako slúchadlo)?

    Možno ste sa už stretli s ľuďmi, ktorí nosia načúvací prístroj a nie sú s ním spokojní. Svoju nespokojnosť neskrývali a vy ste ani nepomyslel na to, niekedy načúvací prístroj nosiť. Rozhodnutie nevyskúšať načúvací prístroj len preto, že niekomu inému nevyhovuje je predsa rovnaké, ako nenosiť okuliare, pretože váš sused ich nosí nerád.

    Súčasné načúvacie prístroje sú dokonalé, veľmi zložité prístroje. Vyvíjajú a doporučujú ich skutoční špecialisti, najlepší odborníci v audiologickej technike. Je skutočne len málo ľudí s poruchou sluchu, ktorým načúvací prístroj nepomôže.

Čo je načúvací prístroj?

    Je to v podstate miniatúrny, veľmi zložitý zosilňovač zvuku s vlastným mikrofónom a reproduktorom. Tak, ako sa líšia príčiny porúch sluchu, líšia sa aj typy a zložitosť jednotlivých načúvacích prístrojov. Každý načúvací prístroj musí byť vybratý a nastavený len podľa osobných potrieb užívateľa. Zodpovedný prístup k výberu a nastaveniu načúvacieho prístroja spolu s odbornou erudíciou je istou zárukou vašej spokojnosti.

    Logickým riešením je - po zvážení za a proti - moderný načúvací prístroj značky WIDEX. Bežné načúvacie prístroje majú jednu zlú vlastnosť, zosilujú všetky zvuky, teda aj zvuky nežiadúce vždy rovnako. Načúvacie prístroje WIDEX pracujú s niekoľkými programami, nastaveným odborníkom podľa vašich osobných požiadaviek a potrieb. Zmenou programov môžete ľahko zmeniť Vaše počúvanie v rôznych hĺbkových situáciách.

 

Čo môžete očakávať od načúvacieho prístroja?

    Ani najmodernejší načúvací prístroj nemôže nahradiť normálny sluch. Ak očakávate niečo podobné, môžete byť pravdepodobne sklamaní! Avšak načúvací pírstroj zlepší vašu schopnosť počuť a rozlišovať zvuky v rôznych posluchových situáciách.

    Nie vo všetkých prípadoch môže byť načúvací prístroj prenikavým prínosom. Jeho účinnosť závisí na príčine a závažnosti vašej sluchovej straty.

    Samozrejme aj na vašej ochote načúvací prístroj aj vyžívať. Jediným spôsobom, ako zistiť do akej miery vám môže načúvací prístroj pomôcť, je vyskúšať ho, riaďte sa našou dobrou radou : rozhodnite sa urobiť niečo pre váš sluch - navštívte včas odborníka, špecialistu.

—————

Späť


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]