O nás

Sme spoločnosťou nadväzujúcou na úspechy dosiahnuté počas 20-tich rokov činnosti firmy Slovtón. Zväčšili sme sa a spojili svoje sily s dánskou spoločnosťou Widex A/S. Zmenili sme svoje meno, no náš cieľ "Spokojný Zákazník" ostáva.

 

V rámci pomoci sluchovo postihnutým a nepočujúcim spoločnosť WIDEX-SLOVTON pokračuje vo viac ako 20-ročnej úspešnej činnosti firmy Slovtón. Spolupracujeme s mnohými odbornými lekármi a zväzmi sluchovo postihnutých. Podporujeme špeciálne školy pre sluchovo postihnutú mládež. Dodávame a servisujeme audiologickú techniku pre nemocnice a ORL ambulancie.

Našou prednosťou je profesionalita, osobný prístup k zákazníkom a dlhoročné skúsenosti. Kvalita poskytovaných tovarov a služieb je samozrejmosťou.

Z aktuálnej ponuky WIDEX - SLOVTON vyberáme:

 • Digitálne načúvacie prístroje (slúchadlá, naslúchadlá) značky WIDEX,
 • zvukovodové a závesné prevedenie prístrojov,
 • poradenstvo pri výbere vhodného modelu prístroja podľa individuálnej poruchy sluchu,
 • odborné nastavenie vášho načúvacieho prístroja,
 • záručný i pozáručný servis a údržba,
 • výroba individuálnych ušných koncoviek a šálok zvukovodových načúvacích prístrojov,
 • kompenzačné pomôcky pre ľudí s poruchou sluchu i nepočujúcich,
 • FM systémy na prenos zvuku a výrazné zlepšenie zrozumiteľnosti v miestnostiach so zlou akustikou napr. v škole, na schôdzach, vo veľkých priestoroch, v hlučnom prostredí,
 • osobné zosilňovače zvuku, digitálne vreckové zosilňovače zvuku,
 • rečový tréner pre pravidelný tréning sluchových a rečových zručností najmä u menších detí a školopovinnej mládeže,
 • špeciálne okuliare s kostným vibrátorom na prenos zvuku kosťou, digitálne vreckové načúvacie prístroje
 • ochranné ušné upchávky pre plavcov,
 • zdravotnícka pomôcka Otovent na liečbu sekretorického zápalu stredného ucha,
 • prípravok na ošetrenie citlivej a mechanicky namáhanej pokožky - GinkoCare,
 • batérie do načúvacích prístrojov všetkých veľkostí za dobré ceny,
 • batérie do rečových procesorov kochleárnych implantátov,
 • príslušenstvo k načúvacím prístrojom,
 • odvlhčovacie tabletky na pasívne vysúšanie načúvacích prístrojov,
 • elektrické sušičky na dezinfekciu a aktívne vysušovanie načúvacích prístrojov a rečových procesorov,
 • odborné konzultácie a poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok,
 • TV súpravy a osobné zosilňovače zvuku,
 • klasické i mobilné telefóny pre ľudí s poruchou sluchu,
 • bezdrôtové indukčné slučky k mobilným telefónom na prenos a zosilnenie zvuku,
 • poradenstvo aj pre užívateľov kochleárnych implantátov.

Audiologická technika pre odborné pracoviská - foniatrické ambulancie - ORL ambulancie

Pre odborné zdravotnícke zariadenia ponúkame široký sortiment digitálnej audiologickej techniky: audiometre, tympanometre a digitálne analyzátory stredného ucha, prístroje na vyšetrovanie otoakustických emisií OAE u novorodencov, detských pacientov i dospelých, prístroje na automatické vyšetrovanie akusticky evokovaných  kmeňových potenciálov AABR s jedinečným systémom CE Chirp stimulov. Dodávame špeciálne audiometrické komory, audiometrické kabíny a tiché komory. V prípade záujmu o niektorý z týchto prístrojov alebo audio komoru, kontaktujte nás prosím, radi vám zašleme špecializovaný katalóg a podrobnejšie materiály.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.