Sluch

Pre ľudí je veľmi dôležité počuť zvuky. To nám umožňuje medzi sebou komunikovať a dáva nám pocit byť súčasťou skupiny. Schopnosť počuť nám tiež umožňuje ziskavať informácie od ostatných z okolia.

Zvuky môžu byť príjemné - reč, zvuk prírody alebo hudby, ale môžu byť aj menej príjemné - príliš hlasné alebo inak obťažujúce zvuky.

 

Riešenie nedoslýchavosti a výzva

Zvyknúť si na nový život s nedoslýchavosťou je pre väčšinu ľudí veľká výzva - fyzická i psychická.

Niekedy môže byť obtiažne prijať fakt, že strata sluchu je trvalá, a že ste závislí na jednom alebo dvoch načúvacích prístrojoch. Pokiaľ sa užívatelia načúvacích prístrojov o nedoslýchavosti s niekým porozprávajú, tak im to často pomôže. Existuje mnoho spôsobov ako týmto výzvam pozitívne čeliť.

Na týchto stránkach nájdete príklady toho, čo môžete urobiť priamo vy a o čo požiadať okolie, aby ste si zachovali aj napriek svojej nedoslýchavosti kvalitný a efektívny život.


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819
sms: 0911/336 766Anketa

Aký typ poruchy sluchu máte?

Prevodová porucha sluchu (konduktívna) (101)
51%

Percepčná porucha sluchu (sensoneurálna) (71)
36%

Zmiešaná porucha sluchu (kombinovaná) (27)
14%

Celkový počet hlasov: 199