Sluch

Pre ľudí je veľmi dôležité počuť zvuky. To nám umožňuje medzi sebou komunikovať a dáva nám pocit byť súčasťou skupiny. Schopnosť počuť nám tiež umožňuje ziskavať informácie od ostatných z okolia.

Zvuky môžu byť príjemné - reč, zvuk prírody alebo hudby, ale môžu byť aj menej príjemné - príliš hlasné alebo inak obťažujúce zvuky.

 

Riešenie nedoslýchavosti a výzva

Zvyknúť si na nový život s nedoslýchavosťou je pre väčšinu ľudí veľká výzva - fyzická i psychická.

Niekedy môže byť obtiažne prijať fakt, že strata sluchu je trvalá, a že ste závislí na jednom alebo dvoch načúvacích prístrojoch. Pokiaľ sa užívatelia načúvacích prístrojov o nedoslýchavosti s niekým porozprávajú, tak im to často pomôže. Existuje mnoho spôsobov ako týmto výzvam pozitívne čeliť.

Na týchto stránkach nájdete príklady toho, čo môžete urobiť priamo vy a o čo požiadať okolie, aby ste si zachovali aj napriek svojej nedoslýchavosti kvalitný a efektívny život.