OČAKÁVANIE

Prvoužívatelia načúvacích prístrojov zisťujú, že existuje mnoho nových vecí, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Okrem učenia sa ako s načúvacím prístrojom zaobchádzať, starať sa o neho, udržiavať ho, potrebujú si noví užívatelia zvyknúť na nové zvuky.

Aj pre skúseného užívateľa môže byť prechod z jedného na druhý načúvací prístroj sprevádzaný individuálnymi problémami. V prvom rade to môže byť iný typ načúvacieho prístroja, pokiaľ sa zmenila porucha sluchu. Naviac, nové načúvacie prístroje sú pravdepodobne zložitejšie než tie predchádzajúce - môžu obsahovať nové funkcie a kvalita zvuku môže byť významne zmenená.

Zvyknúť si na nové načúvacie prístroje si vyžaduje určitý čas - dokonca aj pre skúseného užívateľa. Ako dlho, to záleží na jednotlivcovi.

 

Výzvy a úlohy pre prvoužívateľa načúvacích prístrojov

Je bežné zaujímať sa o to, čo si budú o tom myslieť priatelia, príbuzní a kolegovia, keď vás prvý krát uvidia nosiť načúvací prístroj.

 

Zlomiť predsudky

Časté stigma sprevádzajúce ľudí so sluchovým postihnutím je, že sú starí alebo pomalšie chápajúci. Používanie načúvacích prístrojov môže v skutočnosti pomôcť tieto predsudky prelomiť. Čím viac ľudí používa svoje načúvacie prístroje, tým viac je zrejmé, že sú to bežní ľudia rôznych vekových skupín, pohlavia a sociálnych vrstiev. Jedine čím sa líšia, je ich schopnosť počuť.

 

 

Zmiešané pocity

Nie je obvyklé cítiť sa rozrušený alebo nešťastný pri prvej konfrontácii s nedoslýchavosťou alebo skutočnosťou, že potrebujete načúvacie prístroje.

Viacmenej, mnoho ľudí zistí, že takéto ťažkosti môžu byť prekonané zameraním sa na situácie, kedy im načúvací prístroj skutočne pomáha lepšie komunikovať.

 

Pomoc je na dosah

Je dôležité si uvedomiť, že nie ste sami. Mnohým ľuďom pomáha podeliť sa o svoje pocity a skúsenosti s ostatnými, ktorí sú v podobných situáciách. Pokiaľ bude potrebné, Váš odborník vám poskytne užitočné rady. Existuje aj rada online zdrojov, vrátane komunít a fór, ktoré môžete použiť. Neváhajte a požiadajte Vášho odborníka o radu. Je tu pre Vás.