PRAH ZROZUMITEĽNOSTI REČI

Byť nedoslýchavý neznamená len zle počuť dostatočne nahlas. Niektorí ľudia môžu mať problém len v určitom, napríklad len v úzkom frekvenčnom pásme. Tento jav môže viesť k tomu, čo sa nazýva diskriminačná strata - človek počuje, ale nerozumie.

 

Ťažkosti pri rozlíšovaní slov

Diskriminačná strata (zrozumiteľnosť) znamená, že niektoré rečové zvuky nemôžu byť uchom a mozgom vnímané a preto je obtiažne niektoré slová a zvuky reči rozlíšiť - najmä pokiaľ sú blízko seba.

 

Zrozumiteľnosť reči

Lekár vám môže zmerať zrozumiteľnosť reči (v percentách), aby zistil, či máte diskriminačnú stratu. Percento správne vyslovených slov je nazývané "rečové skóre". Výsledné percento ukazuje rozdiel od perfektnej 100% zrozumiteľnosti.

 

Neistota

Neschopnosť poznať alebo uhádnuť správne slová môže viesť k situácii, že prestanete veriť vlastnému sluchu. Táto neistota môže nedoslýchavého človeka "vypnúť" - nebude mentálne schopný využívať svoj zvyšok sluchu.