POČÚVANIE v rôznych prostrediach

Pre užívateľa načúvacích prístrojov sú niektoré počuteľné situácie problematickejšie než iné. Napríklad, počúvanie v hlučnom prostredí je často problematickejšie než počúvanie v tichom prostredí. Pokiaľ máte poruchu sluchu, znižuje sa často Vaša schopnosť sústrediť sa na konkrétne zvuky. Každodenné zvuky, ako je napríklad hluk z umývačky riadu alebo zároveň hovor mnohých ľudí, sa môžu ľahko stať rušivými zvukmi v pozadí.

 

Každodenné bežné zvuky Vás môžu obťažovať

Pobyt doma normálne spájame s relaxáciou a tichým prostredím.

Pre ľudí s normálnym sluchom je väčšina domácich zvukov bezproblémová. Ale pre tých, ktorí majú poruchu sluchu, môžu byť každodenné zvuky, ako je napríklad umývačka riadu, kvapkajúca voda alebo hluk z vysávača veľmi obťažujúce. 

 

Zvuky TV a rádia sa stávajú hlukom v pozadí

Inak príjemné zvuky môžu byť obťažujúce, ak sa budú počúvať súčasne. Zvuky rádia alebo televízie, inokedy bežné, môžu byť v spojení s hovorenou rečou naraz príliš obťažujúce.

 

Počúvanie hudby

Užívatelia načúvacích prístrojov si vychutnávajú kvalitu zvuku, nech je to živé alebo nahrané, veľmi rozdielne. Niektorí počujú znieť hudbu prostredníctvom načúvacích prístrojov prirodzene, ostatní môžu vnímať veľmi odlišne ako očakávali.

Pokiaľ máte načúvací prístroj s programami, môže Vám odborník nastaviť aj program na hudbu.

 

Načúvacie prístroje môžu pomôcť

Načúvacie prístroje môžu ľuďom so sluchovým postihnutím pomôcť využívať ich chýbajúci sluch efektívne. Viacmenej, v obťažných počuteľných situáciách to však nemení nič na tom, že schopnosť komunikovať bez námahy nemusí byť rovnaká ako u ľudí s normálnym sluchom.