PRAKTICKÉ TIPY

V určitých situáciách môžu mať užívatelia načúvacích prístrojov ťažkosti aj napriek používaniu načúvacích prístrojov. Nasledujúce rady Vám pomôžu tieto ťažkosti zmierniť.

Čo môžete urobiť:

 • Udržujte dobrý očný kontakt s hovoriacim alebo zaistite, aby ste videli jeho tvár.
 • Pokiaľ niekoho počúvate na diaľku, priblížte sa.
 • Hľadajte kľúčové slová - pokiaľ poznáte tému, je porozumenie jednoduchšie.
 • Na schôdzky choďte skôr, aby ste mohli nájsť dobre počuteľné miesto.
 • Predtým, než pôjdete na schôdzku, predstavenie, hru a podobne, pripravte sa, prečítajte si program.
 • Pokiaľ to prítomní nevedia, povedzte im, že ste nedoslýchavý, inak nemôžu zmeniť svoj štýl hovoru.
 • Občas ľuďom naznačte, že viete o čom hovoria.

O čo môžete požiadať ostatných:

 • Požiadajte, aby vždy hovoril iba jeden.
 • Požiadajte, aby ľudia upútavali Vašu pozornosť skôr, než začnú hovoriť, napríklad poklepaním na rameno.
 • Požiadajte, aby ľudia hovorili pomaly a zrozumiteľne, nie aby zvyšovali hlas.
 • Požiadajte, aby ľudia počas hovoru nefajčili alebo nejedli.