Komunikácia

Komunikácia s osobou so sluchovým postihnutím môže byť obťažná. Komunikácia je základnou potrebou pre všetkých z nás a je veľmi dôležité, aby ste hrali aj Vy svoju úlohu pri zaistení čo možno najlepšej komunikácie s ľuďmi s poruchou sluchu.

Niektoré posluchové situácie sú obtiažnejšie než iné a vyžadujú od Vás viac:

Počúvanie v hluku

Jedna z najviac problémových situácií pre užívateľa načúvacích prístrojov je hluk v pozadí. Vnútorné ucho a mozog je obvykle schopné rozlíšiť hlas od hluku a ingorovať to druhé. Táto schopnosť je často znížená, pokiaľ máte poruchu sluchu.

Počúvanie na diaľku

Cez používanie načúvacích prístrojov môže byť pre mnohých užívateľov načúvacích prístrojov obtiažna komunikácia, pokiaľ ide o počúvanie na diaľku. Môže tu byť niekoľko dôvodov. Po prvé, ľudia so sluchovým postihnutím nemajú schopnosť sústrediť svoj sluch na jeden konkrétny zvuk. Po druhé, hlas v tejto situácii na diaľku je tichý zvuk, ktorý prístroje len zosilnia ako každý iný slabý zvuk. Užívatelia načúvacích prístrojov sú často závislí na pohybe pier a reči tela, viac než ľudia s normálnym sluchom.