ZVYKAJTE SI NA NAČÚVACIE PRÍSTROJE

Behom prvých pár dní môže byť zvuk reprodukovaný načúvacími prístrojmi vnímaný ako neprirodzený a môže to byť obťažné rozpoznať a rozlíšiť medzi rôznymi zvukmi. Pokiaľ používate načúvací prístroj každý deň, budete si postupne zvykať na nové zvuky.

 

Prvoužívatelia načúvacích prístrojov

Pre prvoužívateľov načúvacích prístrojov je ťažké vedieť, čo môžu očakávať. Mnoho nových užívateľov dúfa, že budú môcť počuť, ako to bolo predtým, než zistili, že majú poruchu sluchu. To, že načúvacie prístroje dokážu dokonale obnoviť sluch je bohužiaľ prehnané. Načúvacie prístroje pomáhajú mnohým ľuďom na celom svete tým, že im prinášajú príjemnejší a detailnejší zvukový obraz a zlepšujú ich komunikáciu v mnohých situáciách.

 

Skúsení užívatelia načúvacích prístrojov

Pre väčšinu užívateľov načúvacích prístrojov je jednoduchšie zvyknúť si na nové načúvacie prístroje, než keď dostali prvý načúvací prístroj. Vedia, aký je to pocit mať niečo v uchu a pretože už zažili výhody nosiť načúvací prístroj, budú pravdepodobne viac motivovaní, než po prvý krát.