VYTRVALOSŤ TU PLATÍ

Chce to čas zvyknúť si na nové zvuky. Ako dlho, to sa však líši od človeka k človeku. Pre väčšinu ľudí nie je nič obvyklého zvykať si niekoľko týždňov, takže to nemusíte vzdávať po týždni alebo dvoch. Niektorí odborníci odporúčajú pozorne načúvať novým zvukom - napríklad zvuku vlastného hlasu alebo tikania hodín. Tým sa naučíte tieto nové zvuky spoznávať, takže je ľahšie si na ne zvyknúť.

 

Jemné doladenie Vášho načúvacieho prístroja

Váš odborník Vám najskôr nastaví zosilnenie zvuku Vášho načúvacieho prístroja podľa Vašej špecifickej poruchy sluchu.

Po určitej dobe používania je možné Váš načúvací prístroj ešte doladiť. Je to tým, že väčšina ľudí, kým si zvykne, potrebuje používať načúvacie prístroje v rôznych prostrediach a situáciách určitý čas. Potom môžu detailne vysvetliť svoje potreby ohľadne kvality zvuku a ďalšie preferencie.

Pred konzultačnou návštevou Vášho odborníka je vhodné pokúsiť sa dopredu si vyhodnotiť kvalitu zvuku Vašich načúvacích prístrojov, aby ste ho moholi dobre popísať.

 

Ako popísať zvuk

Snažte sa popísať Vaše zvukové zážitky tak podrobne, ako je to možné, aby ste spolu s Vašim odborníkom mohli všetko ďalej rozvinúť. Napríklad, zvuky môžu byť popísané ako ostré, rozmazané, prenikavé, s ozvenou alebo kovové a kvalita zvuku sa často líši od zvuku k zvuku. 

 

Diskúsia s odborníkom o Vašich potrebách a očakávaniach

Na schôdzi týkajúce sa doladenia načúvacieho prístroja prediskutujte s Vaším odborníkom všetky otázky a problémy a on sa pokusí doladiť Vaše načúvacie prístroje tak, aby Vám ich zvuk vyhovoval.

Nezabudnite, že nie všetky Vaše očakávania môžu byť pomocou jemného doladenia splnené. Napríklad si môžete všimnúť, že niektoré zvuky sú neprirodzene hlasité. To môže ale byť tiež tým, že ste tieto zvuky predtým nepočuli. V tomto prípade potrebujete čas na zvyknutie si na tieto niektoré zvuky a jemné doladenia nebudú optimálnym riešením.