ZVYKANIE SI NA NOVÉ ZVUKY

Ľudské ucho je pozoruhodný orgán pre zber zvuku. Je to však mozog, ktorý prevádza všetky zvukové informácie na to, čo my vnímame ako počutie. Preto nie len uši, ale aj mozog potrebuje čas, aby sa prispôsobil rozlišovaniu nových zvukov.

Keď nosíte načúvací prístroj po prvý krát alebo pri prechode z jedného typu na druhý typ načúvacieho prístroja, kladiete často dôraz na rôzne každodenné zvuky, ktoré sú načúvacím prístrojom zosilnené. Môžete si všimnúť, že slabé zvuky (napr. tikanie hodín, hluk chladničky alebo vzdialený zvuk) môžu vyzerať neprirodzene hlasno. Majte na pamäti, že niektoré z týchto nových zvukov nebolo možno predtým vôbec počuť.

 

Zvuk Vášho vlastného hlasu

Pri prvom počutí Vašim načúvacím prístrojom sa Vám môže zdať zvuk Vášho vlastného hlasu aj niektorých iných zvukov neprirodzený. Prvý dôvod prečo to tak býva, plynie priamo z vlastnej poruchy sluchu, druhý je v ušnej tvarovke alebo v načúvacom prístroji, vyplňujúci priestor Vášho zvukovodu. Tak ako tak, zvuk Vášho vlastného hlasu bude znieť pri používaní načúvacieho prístroja odlišne.

 

Zvuk žuvania a prehltania sa zdá byť príliš hlasný

Mnoho užívateľov načúvacích prístrojov je prekvapených, ako sú žuvanie a prehĺtanie veľmi hlasité. Hlasitosť týchto zvukov je daná úzaverom zvukovodu načúvacím prístrojom alebo ušnou tvarovkou. Ďalším možným dôvodom je to, že mozog, vďaka poruche sluchu, zabudol, ako žuvanie a prehĺtanie znie. Pokiaľ sú problémy spôsobené ušnou tvarovkou alebo načúvacím prístrojom, môže odborník nájsť najvhodnejšie nastavenie a tým znížiť hlasitosť týchto zvukov.

Pre začiatok, mnoho zvukov, ktoré sa Vám zdali príliš hlasité, nebudú obvykle naďalej pútať Vašu pozornosť tak ako na začiatku, kedy ste si na načúvacie prístroje zvykali.