Batérie

Ponúkame štyri veľkosti batérii do načúvacích prístrojov: 10, 13, 312 a 675.

 

Je dôležité vybrať veľkosť batérie, ktorá je potrebná pre Váš načúvací prístroj. Doporučený typ batérie nájdete v návode na použitie, ktorý dostanete priamo s načúvacím prístrojom.

 

Typ batérie.

Batérie Widex a Rayovac sú zinko-vzdušné a pre svoju prevázku potrebujú vzduch.

Je dôležité, aby batéria pred použitím neprišla do styku so vzduchom. Každá batéria je z výroby zabezpečená samonálepkou, ktorá zaisťuje utesnenie a čerstvosť batérie pred použitím.

Batérie Widex a Rayovac nie sú nabíjacie.

 

Kód expirácie (použiteľnosť)

Všimnite si, že kód expirácie je umiestnený na prednej alebo zadnej strane obalu a informuje Vás o tom, do akej doby je batéria použiteľná.

Kód obsahuje tri písmena - skrátku mesiaca a posledné dve číslice znamenajú rok. Napríklad "Jan-2014" znamená January, teda Január 2014. Toto je doba použiteľnosti batérie.

 

Životnosť batérie

Životnosť batérie je závislá na dvoch veciach:

  • Typu načúvacieho prístroja. Veľmi výkonný načúvací prístroj spotrebuje omnoho viac energie ako je menej výkonný načúvací prístroj.
  • Používanie načúvacieho prístroja. Spotreba energie a tým aj životnosť batérie je závislé od nastavenia načúvacieho prístroja a jeho používania. Každý model má odlišnú spotrebu energie a každý užívateľ používa načúvací prístroj v inom prostredí a inak dlho.

Prosím, všimnite si:

  • Keď už raz začnete používať batériu, potom už nemôže byť zachovaná pre neskoršie použitie.
  • Pokiaľ z batérie odlepíte nálepku, batéria sa sama aktivuje - nabitá bude behom niekoľkých minút.
  • Pokiaľ je z batérie odlstránená nálepka a načúvací prístroj nie je používaný, potom sa batéria samovoľne behom 4-6 týždňov vybije.

 

Ponúkame batérie do načúvacích prístrojov značky Widex a Rayovac.

 

Vyberte si značku batérii: