Batérie

Batérie do načúvacích prístrojov

Ponúkame štyri veľkosti batérii do načúvacích prístrojov: 10, 13, 312 a 675.
Je dôležité vybrať veľkosť batérie, ktorá je potrebná pre Váš načúvací prístroj.
Doporučený typ batérie nájdete v návode na použitie, ktorý dostanete priamo s načúvacím prístrojom.

 

Typ batérie
Batérie Widex a Rayovac sú zinko-vzdušné a pre svoju prevázku potrebujú vzduch.
Je dôležité, aby batéria pred použitím neprišla do styku so vzduchom. Každá batéria je z výroby zabezpečená samonálepkou, ktorá zaisťuje utesnenie a čerstvosť batérie pred použitím. Batérie Widex a Rayovac nie sú nabíjacie.

Kód expirácie (použiteľnosť)
Všimnite si, že kód expirácie je umiestnený na prednej alebo zadnej strane obalu a informuje Vás o tom, do akej doby je batéria použiteľná.

Kód obsahuje tri písmena - skrátku mesiaca a posledné dve číslice znamenajú rok. Napríklad "Jan-2014" znamená January, teda Január 2014. Toto je doba použiteľnosti batérie.

Životnosť batérie

Životnosť batérie je závislá na dvoch veciach:

  • Typu načúvacieho prístroja. Veľmi výkonný načúvací prístroj spotrebuje omnoho viac energie ako je menej výkonný načúvací prístroj.
  • Používanie načúvacieho prístroja. Spotreba energie a tým aj životnosť batérie je závislé od nastavenia načúvacieho prístroja a jeho používania. Každý model má odlišnú spotrebu energie a každý užívateľ používa načúvací prístroj v inom prostredí a inak dlho.

Prosím, všimnite si:

  • Keď už raz začnete používať batériu, potom už nemôže byť zachovaná pre neskoršie použitie.
  • Pokiaľ z batérie odlepíte nálepku, batéria sa sama aktivuje - nabitá bude behom niekoľkých minút.
  • Pokiaľ je z batérie odlstránená nálepka a načúvací prístroj nie je používaný, potom sa batéria behom 4-6 týždňov vybije aj samovoľne.
     

Digitálny tester batérii

Kvalitný tester pre kontrolu napätia batérie do načúvacieho prístroja. Digitálny displej zobrazí aktuálnu kapacitu batérie. Pri meraní priložte na tester batériu plusovou stranou smerom hore a držte ju takto na mieste približne 3 sekundy, aby bylo meranie presné.
 

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819