Prevádzky v Bratislave ( Račianska 77) , Banskej Bystrici , Košiciach máme otvorené !

Prevádzky v Bratislave ( Račianska 77) , Banskej Bystrici , Košiciach máme otvorené   !

                      

                                                                                                            OZNAM 

   Od 15.4.2020 máme v súlade s nariadením Hlavného Hygienika SR a ÚVZ SR otvorené všetky výdajne /predajne zdravotníckych pomôcok.

   Na základe usmernenia HH SR a ÚVZ SR oznamujeme pre klientov spoločnosti WIDEX-SLOVTON SLOVAKIA s.r.o nasledovné :

   1.  povinnosť dodržiavať uvedené hygienické opatrenia:

  • Vstup je  povolený iba osobám  s prekrytými hornými dýchacími cestami a bez príznakov ochorenia COVID-19
  • Použitie dezinfekcie na ruky pri vchode do prevádzky alebo použitie jednorázových rukavíc

   2. Maximálny počet zákazníkov v jednom okamihu v prevádzke je jedna osoba.

   3. O vstupe do prevádzky (čase a poradí) rozhoduje poverený zamestnanec spoločnosti WIDEX-SLOVTON.


   Zabezpečili sme aj servis a predaj náhradných dielov k načúvacím prístrojom .

   Batérie , sitká  a iné zakúpite v prevádzkach alebo zabezpečíme dodanie kuriérom na doleuvedených telefónnych číslach  , resp. v lekárňach uvedených na našej

   webovej stránke.

   V prípade potreby kontaktujte nás na telefónnych číslach resp. emailom :

   Bratislava : 0902 604 047 , e-mail: info.ba@widex-slovton.sk

   B. Bystrica : 0905 420 066 , e-mail: info.bb@widex-slovton.sk

   Košice : 0917 895 062 , e-mail: info.ke@widex-slovton.sk

 


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819