WIDEX DEX - pomôcky pre priamy prenos zvuku

WIDEX DEX - pomôcky pre priamy prenos zvuku

Bezdrôtový prenos zvuku a moderná komunikácia je pre nás prirodzenou súčasťou kompenzácie sluchového postihnutia. Widex prináša širokú ponuku doplnkových zariadení k načúvacím prístrojom a kompenzačných pomôcok s označením DEX. Dokážete tak prijímať telefonický hovor priamo do oboch načúvacích prístrojov (CALL DEX), prenášať hudbu z mobilného zariadenia alebo aj priamo ovládať všetky potrebné funkcia Vášho načúvacieho prístroja cez Widex aplikáciu v smartfóne (COM DEX), môžete prijímať FM signál z externých mikrofónov FM systémov používaných v školách ako napr. SCOLA (FM DEX), jednoducho prijímať zvuky z bežných audio zariadení a mobilov (UNI-DEX). Máte svoj obľúbený TV program alebo reláciu v rádiu? Jednoducho priamo a bezdrôtovo prenesieme tieto zvuky priamo do načúvacích prístrojov a vy si to budete môcť užiť, prispôsobiť hlasitosť alebo celkom odstrániť rušivé zvuky z miestnosti funkciou Room Off (TV DEX). Problém s telefonovaním v domácnosti alebo na pracovisku vyrieši moderný prenosný telefón PHONE DEX, ktorý pre počujúceho funguje ako klasický telefón, no pri priblížení sa k načúvacím prístrojom s technológiou WidexLink automaticky aktivujú prenos zvuku z telefónu a Vy budete počuť hlas v telefóne jasne a nerušene v oboch načúvacích prístrojoch.e počuť hlas v telefóne jasne a nerušene v oboch načúvacích prístrojoch.


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

Revolučná 19
Bratislava
821 04


tel: 02/4329 4562
tel: 02/4342 5992

mobil: 0944/418 819